Privacy Policy

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina.

Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacybeleid en persoonlijke gegevens

Re. hecht belang aan uw privacy.

Dit privacybeleid is van toepassing bij elke raadpleging van volgende websites:

www.inkbrewcoffee.com

www.biga-coffee.be

www.bigawijnen.be

www.bigahoeve.be

www.privatelabelcoffee.be

www.freakshowwines.be

.

Door het bezoeken van deze website wordt elke bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van het huidige privacybeleid, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn.

“A Big Concept BV” kan de bepalingen van het privacybeleid steeds eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Indien u echter via onze contactformulier wenst in contact te komen met onze onderneming en producten hebben we uw persoonsgegevens nodig om op te nemen in ons klantenbestanden.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kunt u op ieder gewenst moment kosteloos verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Hiervoor kan u zich steeds richten tot A Big Concept BV- Amersveldestraat 104- 8610 Kortemark of via mail naar info@a-bigconcept.be.

Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Als er op deze websites links staan naar andere websites komt u dan automatisch terecht bij het beleid en de toepassing m.b.t. de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

A Big Concept BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij A Big Concept BV of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan A Big Concept BV.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

A Big Concept BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Vragen en feedback:

A Big Concept BV

Amersveldestraat 104

8610 Kortemark – Belgium

T +32 (0)498/50.11.66

info@a-bigconcept.be